Taatsraam Zowel horizontaal als vertikaal om een as draaiend raam te bedienen met handgreep; kent verschillende standen.
Taxatie Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)
Tengel Houten lat, van 10 x 50 mm tot 22 x 75 mm, wordt gebruikt bij een beschoten dak, om de panlatten op te spijkeren.
Tentdak Een tentdak is een dak dat bestaat uit vier of meer driehoekige schilden die in één punt samenkomen.
Tochtstrip Wordt naast deuren en kozijnen geplaatst. Zo voorkom je tocht in je huis.
Toilet Is een porceleinen pot waarin men zijn behoefte doet.
Toog Muuropening die afgewerkt is waarin geen deur is aangebracht.
Topgevel Een gevel waarvan het bovenste deel in een punt uitloopt en het zit meestal aan de korte zijde van een gebouw.
Tophypotheek Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis.
Transportakte Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.
Trapboom Houten paal waarin traptreden zijn aangebracht.
Trapgevel Dat is een muur van een huis die als het ware belopen kan worden, je ziet trappen aan weerszijden van de gevel.
Tras Gemalen tuf, in Nederland vooral aangevoerd vanuit de Eifel. Deze wordt gebruikt in trasmortels / traskalk en wordt toegevoegd aan bepaalde cement-soorten.
Trede Bovenkant van een trap-plank.
Trilnaad Holle metalen cilinder met daarin een roterende vibrator voor het verdichten van betonspecie.
Triplex Door het op elkaar lijmen van 3, of meer houten platen voorkom je dat het hout krom gaat trekken. Dit noemen we Triplex (tri = drie).
Tufsteen Vulkanisch gesteente dat redelijk zacht is en waarin gemakkelijk openingen en grotten zijn te hakken.
Tuinmuur Is een muur die rondom de tuin staat.
Tussenwoning Een tussenwoning is een eengezinswoning waarbij de
tussenmuren aan andere panden grenzen en waarbij de woningen ten opzichte van elkaar in een gelijk vlak of lijn liggen. Ook de woning die de hoek vormt van een gesloten bouwblok (twee reeksen woningen zijn verbonden met elkaar) is een tussenwoning.
Twee onder een kapwoning Een 2-onder-1-kapwoning is een eengezinswoning waarvan het hoofdgebouw is verbonden met het hoofdgebouw van één andere gelijksoortige en gelijkvormige woning (niet zijnde een
tussenwoning). Ook wanneer de woningen elk een
afzonderlijke dakconstructie hebben, vallen deze onder de definitie van de 2-onder-1-kapwoning. 2- onder-1-kapwoningen worden ook wel aangeduid als “helft van een dubbel”, welk begrip als synoniem gebruikt mag worden.