Obligatie Een gedrukte, als effect verhandelbare, schuldbekentenis die deel uitmaakt van openbare lening van gelden door de overheid, een instelling of bedrijf.
Omgekeerd dak De dakopbouw van een omgekeerd dak verschilt van de opbouw van een warm dak, doordat de dakbedekking zich onder de isolatie bevindt in plaats van erop. Op de isolatie wordt nog een ballast aangebracht ter voorkoming dat de isolatie wegvalt. Toepassing bij dakterrassen en garages.
Omgevingsvergunning Met de omgevingsvergunning is de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen simpeler geworden. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. (zie Wabo, omgevingsloket).
Onder bod zijn Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.
Onderhoud Onderhoud is het in stand houden van een gebouw of een installatie om het in een goede conditie te houden.
Onderpan Is een soort dakpan die aangebracht wordt aan de onderzijde van het dak tussen het dakbeschot en de pannen af te sluiten.
Ongewapend beton Hierbij is geen wapening toegepast.
Onroerende zaakbelasting De gemeentelijke belasting die men moet betalen voor het eigendom, dan wel het gebruik van een huis, dan wel voor beiden.
Ontbindende voorwaarden Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden:

* het verkrijgen van een hypotheek
* het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie
* het verkrijgen van een woonvergunning
* de uitkomst van een bouwkundig onderzoek

Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het koopcontract staan.
Opstalrecht Zakelijk zekerheidsrecht  om bijvoorbeeld een woning te hebben op de grond van een ander.
Opstalverzekering Daarmee is uw onroerende zaak verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.
Optie Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.
Opzegtermijn Aan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.
Overbruggingskrediet Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.
Overdrachtsbelasting Belasting die wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie koopakte waarin een uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaak en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 6%.
Overlijdingsdekking De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden wordt een verzekerd bedrag uitgekeerd dat aangewend kan worden om (een deel van) de hypotheek af te lossen.
Oversluiten Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris.
Overwaarde Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.