Naamse hardsteen

De steen komt uit de Belgische provincies Luik en Namen. Wordt toegepast ten behoeve van beeldhouwwerk, restauratiewerk, zoals pinakels, waterlijsten, goten, afdekkingen, afzaten, plinten en dergelijke. Het is verwant aan blauwe hardsteen en kent dezelfde toepassingen, al is de steen wel harder en taaier om te bewerken en heeft het ook een ander verweringspatroon. Na verwering krijgt het namelijk een zilvergrijze oppervlakte. Naamse steen wordt veel toegepast in bruggen en spekbanden voor gebouwen, vanwege de uitstekende weervastheid en fraaie kleur. Bij verwering krijgt de steen uiteindelijk veel last van haaks op elkaar staande scheurvorming (steken) en laagsgewijs afbladderen.

Nationale Hypotheek Garantie

Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.
Een landelijke overheidsregeling, waarbij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor uw hypothecaire lening. Deze garantie is bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen die toch een huis willen kopen. Voor hypotheken met nationale hypotheek garantie gelden lagere rentetarieven.

Natuursteen Natuursteen is een gesteente, dat in de natuur wordt gevonden en dat na een bewerking, geschikt is als bouwmateriaal. Natuursteen treft men aan in vele variëteiten.
Negge Dat is de ruimte tussen voorkant gevel (metselwerk) en voorkant kozijn; kozijnen vallen bijna altijd binnen het muurwerk.
NEN Uitgegeven norm door het Nederlandse Normalisatie-instituut.
NEN 2580 Uitgegeven norm door het Nederlandse Normalisatie-instituut.
NEN 2580 (2007) behandelt het meten van gebouwen.
Netto Vloer Oppervlak (NVO) Netto Vloer Oppervlakte van een ruimte, dan wel de som van de netto vloeroppervlakten van meerdere ruimten, gemeten op vloerniveau tussen de begrensde opgaande scheidingsconstructie van de afzonderlijke daartoe behorende ruimte(n). De NVO van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk is omsloten en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding.
Netto werkelijke rente De echte kostprijs van uw hypotheek. Het is de nominale rente met daarin verrekend:

* eventuele afsluitkosten
* tijdstip van betaling
* aantal betalingen per jaar
* premies van levensverzekeringen
* uitkeringsrechten van de levensverzekeringen
* belastingaftrek
* belastingbijtellingen
Nok De nok is de lijn die de bovenkant van het dak vormt, daar waar de dakschilden elkaar ontmoeten. Is het geen lijn, maar één punt, zoals bij een tentdak, dan spreken we niet van de nok, maar van de nokpunt. Ook een plat dak heeft geen nok.
Nokvorst De dakpan die de nok of de hoekkeper van het dak afsluit.
Nominale rente De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.
Noors verband Elke laag bestaat uit een opeenvolging van één kop gevolgd door twee strekken. De koppen in de volgende laag komen telkens boven de stootvoeg tussen twee strekken van de onderliggende laag.