Maandlast Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.
Maisonette Een maisonnette is een specifiek type flatwoning waarbij de woning zelf twee of meer bouwlagen heeft. De voordeur komt uit op een gemeenschappelijke loopgang, op een gemeenschappelijk afsluitbaar trappenhuis, een centrale hal of gesloten portiek.
Makelaar In voor- en achtergevel geplaatste houten staander waarop de nokgording rust van een schuin dak.
Marktwaarde Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.
Marmer Marmer is een natuursteensoort, dat is ontstaan door omzetting van kalkgesteenten. Gemakkelijk te polijsten waardoor levendige tekeningen in de steen (verontreinigingen) goed zichtbaar worden. Carara is een bekende soort uit Italië.
Mastgoot Een mastgoot is een halfronde dakgoot: een goot waarvan de doorsnede de vorm heeft van een halve cirkel. De mastgoot is de tegenhanger van de blokgoot, een dakgoot met een rechthoekige doorsnede. Een mastgoot wordt met gootbeugels aan de gevel bevestigd.
Mastiek

Mastiek is een materiaal dat werd vervaardigd uit koolteerpek, zand en een vulstof. Het werd voornamelijk gebruikt als bedekking voor platte daken en werd daartoe geleverd in rollen die met vloeibaar pek aan elkaar moesten worden gekit.

Mastiek had als nadeel dat het hard was in de winter en zacht in de zomer. Bovendien was het zeer gevoelig voor ultraviolette straling. Daarom moest een mastiekdak met grind worden afgedekt. Ook bevatte het pek kankerverwekkende stoffen, reden waarom het tegenwoordig niet meer mag worden toegepast.

Mastiek werd uiteindelijk vervangen door een soortgelijk materiaal, maar nu op basis van bitumen in plaats van koolteerpek. Dit is beter bestand tegen hoge en lage temperaturen, en tegen ultraviolet licht. Bovendien bevat het geen kankerverwekkende stoffen.

MDF Is een houten plaat die opgebouwd is uit vezels, zoals zaagsel en hele kleine stukjes hout.
Mechanische ventilatie Frisse lucht dat wordt aangevoerd door mechanische ventilatoren.
Meeneemregeling Regeling om een hypotheek mee te mogen nemen bij een verhuizing binnen de periode dat uw looptijd nog niet afgelopen is.
Meergezinsgebouw Een object bestaande uit meerdere woningen. Een meergezinsgebouw is geen afzonderlijk woningtype.
Meerjaren onderhouds verwachting (MJOV) De belangrijkste reden om een MJOV op te stellen is het feit dat onderhoud kosten met zich mee brengt. De meerjaren onderhoudsverwachting (plan) wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen.
Mineraal Een stof die in homogene vaste vorm in de vrije natuur voorkomt.
Minuut Het origineel van de notariële akte.