H profiel Dit is een stalen profiel in de vorm van de letter H.
Haaks Dit is een hoek van 90°. Twee vlakken staan haaks op elkaar.
Halfvrijstaande woning Een halfvrijstaande woning is een eengezinswoning waarvan:
- het hoofdgebouw verbonden is met het hoofdgebouw van één ander object dat geen woning is; óf
- het hoofdgebouw verbonden is met het hoofdgebouw van één andere niet gelijksoortige en -vormige woning (niet zijnde tussenwoning en niet zijnde een 2-onder-1-kapwoning.
Herbouwwaarde Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering.  Bij een vaste taxatie is de verzekering gebaseerd op een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW. Dat houdt in dat uw bezittingen exact worden gewaardeerd. Gebouwen worden op basis van herbouwwaarde gewaardeerd.
Herenhuis Een herenhuis is een relatief grote eengezinswoning die
gesitueerd is binnen de bebouwde kom, met een nadrukkelijke architectonische uitstraling in het straatbeeld via een opvallende (gevel)presentatie. Oorspronkelijk betrof het een statig, hoog en tamelijk oud pand, maar tegenwoordig wordt hiermee ook de duurdere, kwalitatief beter uitgevoerde nieuwbouw woning aangeduid.
Hoekwoning Een hoekwoning is een eengezinswoning die grenst aan een aanliggende woning. De hoekwoning ligt op het begin of einde van de reeks woningen en heeft (extra) grond aan de zijkant van de woning.
N.B. Indien sprake is van een doelgroepwoning dan wordt de woning aangemerkt als een doelgroeptussenwoning. Detypering “doelgroep” is hierbij belangrijker dan het feit of de woning al dan niet op de hoek gelegen is.
Hoofdelijke aansprakelijkheid Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.
Huurindexatie of inflatiecorrectie De jaarlijkse aanpassing van de huur aan het CBS-prijsindexcijfer. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt.
Huurkapatalisatie Omgekeerde van de kapitalisatiefactor bij verkoop en dus exclusief kosten koper.
Huurwaardeforfait Het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ- waarde of van de WOZ- waarde na eventuele toepassing van het ophogingpercentage. Welke percentages voor uw gemeente gelden kunt u navragen bij de belastingdienst. Zie ook "Eigenwoning forfait".
Hypotheekakte Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.
Hypotheekgever Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.
Hypotheeknemer De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.
Hypotheekregister Een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.