Canon De jaarlijkse vergoeding over grond die in erfpacht wordt uitgegeven. Bij het aankopen van een woning die op erfpachtgrond staat is men geen eigenaar van die grond, maar heeft men die in bruikleen. Ter compensatie betaalt men periodiek een zogeheten canon. Tot een bepaald maximum zijn deze kosten aftrekbaar. Soms kan de canon worden afgekocht waarbij de rente van de lening die men hiervoor afsluit ook fiscaal aftrekbaar is.
Cascobouw De cascobouw is de ruwbouw van een bouwwerk. Dit is wanneer alleen de dragende constructie wordt opgeleverd als eindproduct. De gebruiker zorgt zelf voor installaties, de afwerking van wanden en vloeren, de keukeninrichting.
Casettevloer Betonnen of houten vloeroppervlak die bestaat uit een dunne betonnen of houten plaat, welke aan 2 zijden door ribben ondersteund wordt.
Cellenbeton Materiaal dat industrieel geproduceerd is met zowel de eigenschappen van een steenachtig materiaal als die van een isolatiemateriaal.
Cement Poedervormig materiaal dat door het met water te mengen een pastabrei kan vormen. Het vormt een bestanddeel van mortel en beton en wordt gebruikt als bouwmateriaal.
Cementeren Cement bestrijken of te pleisteren op een gevel.
Centiare Eén centiare (1 ca) is 1/100 van een are, dwz. 1 m2.
Coating Door middel van sproeien, gieten of verven op een oppervlakte wordt een materiaal aangebracht.
Combi-gebouw Een object voornamelijk bestaande uit meerdere woningen,
waarbij echter een deel van het gebouw bestaat uit onderdelen
die zelfstandig gebruikt kunnen worden voor andere
doeleinden, zoals winkels, kantoren etc.
Convectie of stroming Warmte dat zich verticaal voortbeweegd door een vloeistof (zoals zeewater) of een gas.
Corridorflat Een corridorflat is een flatwoning waarbij de voordeur uitkomt op een centraal binnen de bouwmassa per etage gelegen loopgang dan wel op een centrale hal op de etage.
Courtage Provisie voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).
CV ketel

Een `centraleverwarmingsketel` of cv-ketel is het onderdeel van een centraleverwarmingsinstallatie dat voor warm water zorgt waarmee de verblijven in een pand verwarmd worden. Dit systeem wordt de centrale verwarming genoemd.

Meeste nieuwe ketels zijn hoogrendement ketels wat leidt tot energiebesparing.