5 Maart 2020 - Basistraining MJOP [Meerjarenonderhoudsplanning Maatschappelijk Vastgoed]

19 Maart 2020 - Van MJOP naar DMJOP

1 April 2020 - Exploitatiekosten Onderwijsgebouwen